top of page

בלה.קופיז קמה בשנת 2010 ומתמחה במתן מגוון שירותים ופתרונות אינטרנטיים.

ההתמחיות הראשיות של החברה:

בניית אתרים

קידום אתרים אורגני

קידום אתרים ממומן

שיווק ומיתוג באינטרנט

פיתוח אתרים

לחברת בלה.קופיז מספר גדול של לקוחות מרוצים אשר נהנים משירות חם ואישי, ומוצר ברמה גבוהה.

 

האתר בלה.קופיז

השימוש באתר

בלה.קופיז (להלן: "החברה"), מ.ע 27409598, המפעילה את האתר מקדמת בברכה את גולשיה והמשתמשים בשירותיה.


השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה.

תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, והם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

אחריות כללית בגין פעילות האתר

החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

בלה.קופיז עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת.

בעלות וזכויות יוצרים


כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובוהטקסטים, וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

אבטחת מידע ופרטיות


החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על-ידי הגולשים באתר. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לגולש או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

סמכויות שיפוט

כל סכסוך משפטי יידון בתל – אביב יפו.

תנאי שימוש

bottom of page